• СТЕЙК МАЧЕТЕ

  Порция 300-380.*, с картофелем по-деревенски и свежими овощами. По умолчанию прожарка well-done.
  770
 • СТЕЙК НЬЮ-ЙОРК

  Порция 300-380гр.*, с картофелем по-деревенски и свежими овощами. По умолчанию прожарка well-done.
  1050
 • СТЕЙК РИБАЙ

  Порция 300-380гр.*, с картофелем по-деревенски и свежими овощами. По умолчанию прожарка well-done.
  1610