СТЕЙК МАЧЕТЕ

220

Порция 300-500гр.*, с картофелем по-деревенски и свежими овощами
цена за 100 гр.

Категория: